ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา   อ.บ้านหลวง  จ.น่าน
   Banluang Primary Education English Resource Center ( PEER  Center )
  โรงเรียนบ้านวังยาว ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 โทร.054
-761-042

 
 
 
 
  English Book on Book Case in Peer Center
 
 
 
 
 
 
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2556
ณ.ศูนย์เพียร์ โรงเรียนบ้านวังยาว อ.บ้านหลวง จ.น่าน ครูภาษาอังกฤษ ในกลุ่มบ้านหลวง เข้าร่วมประชุมในการดำเนินงานการจัดค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน ให้กับนักเรียนในกลุ่มอ.บ้านหลวง จ.น่าน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ จำนวนนักเรียน 100 คน   Read more >>>>>>
 
     
           
 
 
วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2556
ณ.ศูนย์เพียร์ เซ็นเตอร์ อ.บ้านหลวง จ.น่าน ได้จัดค่ายภาษาอังกฤษสู่อาเซียน
 สำหรับครูผู้สอน จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 50-60 คน ในกลุ่มโรงเรียนระดับ
 ประถมศึกษา ของอำเภอบ้านหลวง
  Read more>>>>>>
 
     
           
     
  SUPER GAME IS FUN IN PEER CENTER
 
 
 
     
 
   What does the sign mean *****
 
   ENGLISH  WEBSITES  ATTRACKTION
  What's about Morning Talk Activities    +++++   The Best Practise of English                                                                 
  เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ  Morning Talk
  เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร  Morning  Talk
  เอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  Morning  Talk
  เอกสารเกี่ยวกับการวัด และประเมินผลกิจกรรม  Morning  Talk
  ภาพกิจกรรมความประทับใจของ Morning Talk ที่ผ่านมา
  ผลงานของครู และนักเรียน จากกิจกรรม Morning Talk ที่ผ่านมา
     
 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม

Website counter

 

โรงเรียนบ้านวังยาว ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190 โทร.054-761042